Możesz u mnie zamówić testy, quizy, opracowania fachowe, treści przeznaczone do zaprezentowania na konferencjach, seminariach. Służę też pomocą w tworzeniu tekstów przeznaczonych do publikacji w pismach branżowych lub wysokospecjalistycznych czy innych. Przykładowe realizacje: PWN – próbne zadania maturalne z biologii. Wydawnictwo Aksjomat – próbne testy z przedmiotów przyrodniczych na koniec gimnazjum (dostępne w księgarniach). Nowoczesny […]